Ty i Twój komputer. Ułatwienia dostępu i wygoda pracy        

Aby jak najskuteczniej używać  komputera i pracować w komfortowych warunkach, należy zadbać o odpowiednią ergonomię. Urządź miejsce pracy i ustaw sprzęt w sposób odpowiadający Twoim indywidulanym potrzebom oraz rodzajowi wykonywanej pracy. Ponadto w celu jak najbardziej efektywnej i wygodnej pracy przy komputerze należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W poniższym wpisie zamieszczono informacje dotyczące miejsca pracy, rozmieszczenia urządzeń komputerowych i zasad BHP w trakcie pracy przy komputerze.


Urządzanie miejsca pracy

W celu jak najlepszego wykorzystania możliwości komputera należy odpowiednio ustawić sprzęt, a także urządzić miejsce pracy tak, aby było ono dopasowane do indywidualnych potrzeb oraz rodzaju wykonywanej pracy. Najważniejszy jest przy tym komfort użytkownika, ale na urządzenie miejsca mogą także położenie źródeł światła, cyrkulacja powietrza oraz położenie gniazd zasilających.

Wygoda

Nie ma wprawdzie takiej pozycji do pracy, która byłaby idealna dla każdego, jednak zamieszczone poniżej wskazówki pomogą większości osób znaleźć pozycję optymalną.

Długotrwałe siedzenie w tej samej pozycji może powodować zmęczenie. Oparcie i krzesła powinny być oddzielnie regulowane i zapewniać odpowiednie podparcie. Siedzenie powinno mieć wyprofilowany przód, aby złagodzić nacisk na uda. Siedzenie należy wyregulować tak, aby uda były równoległe do podłogi, a stopy spoczywały płasko na podłodze lub podnóżku.

Pisząc na klawiaturze, należy trzymać przedramię równolegle do podłogi, a nadgarstki powinny znajdować się w wygodnej pozycji. Dłonie powinny lekko spoczywać na klawiszach, aby palce były jak najbardziej rozluźnione. Dla uzyskania najwygodniejszego położenia dłoni można podnieść lub opuścić klawiaturę, regulując wysokość jej nóżek.

Monitor należy ustawić tak, aby górny brzeg ekranu lub obszar leżący bezpośrednio pod nim znalazł się na poziomie wzroku. Monitor powinien się znajdować w optymalnej odległości dla wzroku, wynoszącej zazwyczaj od 51 do 61 cm (20„-24") i w takim miejscu, aby można było na niego patrzeć, nie przekręcając głowy. Ponadto takie urządzenia, których często używa się przy pracy, jak np. telefon i mysz, powinny być łatwo dostępne.


Odblaski i oświetlenie

Monitor powinien stać tak, aby wszelkie odblaski i odbicia od górnego oświetlenia, okien i innych źródeł światła były jak najmniejsze. Światło odbijające się od lśniących powierzchni może przeszkadzać w pracy. W miarę możliwości monitor należy stawiać pod kątem prostym do okien i innych źródeł światła. Należy również unikać górnego oświetlenia, wyłączając lampy lub używając w nich żarówek o małej mocy. Jeśli monitor stoi przy oknie, należy je zasłonić zasłonami lub żaluzjami, aby nie wpadało przez nie światło słoneczne. W miarę zmiany warunków świetlnych w ciągu dnia można elementami sterującymi dostosowywać kontrast i jasność obrazu monitora.

Jeśli nie ma możliwości uniknięcia odbić lub zmian oświetlenia, pomocne może okazać się przysłonięcie ekranu filtrem. Filtry te mogą jednak negatywnie wpływać na jakość obrazu, należy ich więc używać w przypadku, gdy nie są skuteczne inne metody zredukowania odblasków.

Gromadzenie się kurzu powoduje niekorzystne odbijanie się światła. Ekran monitora należy regularnie czyścić miękką szmatką, zgodnie z dokumentacją monitora.


Obieg powietrza

Zarówno komputer, jak monitor wytwarzają pewne ilości ciepła. Komputer jest wyposażony w wentylator wciągający zimne powietrze i wydmuchujący ciepłe. Monitor odprowadza ciepłe powietrze przez kratki wentylacyjne. Nie należy zasłaniać kratek wentylacyjnych gdyż może to doprowadzić do przegrzania  urządzenia, a w konsekwencji do jego uszkodzenia. Komputer i monitor należy ustawić tak, aby nic nie zasłaniało kratek wentylacyjnych (zazwyczaj wystarcza 51 mm wolnego miejsca). Należy też się upewnić, że odprowadzane przez urządzenia ciepłe powietrze nie jest skierowane na inną osobę.


Gniazda zasilające i długości kabli

O miejscu, w którym stanie komputer, w dużej mierze decyduje rozmieszczenie gniazd zasilających, a także długość kabli zasilających i kabli podłączonych do monitora, drukarki i innych urządzeń.


Urządzając swoje miejsce pracy:

•         Należy unikać korzystania z przedłużaczy. O ile tylko jest to możliwe, kabel zasilający komputera powinien być podłączany bezpośrednio do gniazda zasilającego.

•         Kable, w tym kable zasilające, należy prowadzić z dala od przejść i miejsc, w których ktoś mógłby przypadkowo o nie zaczepić.