Informacje dotyczące obsługi komputera NTT


Aktualne sterowniki oraz więcej informacji na temat modelu płyty głównej znajdziesz na stronie producenta W TYM MIEJSCU


PODŁĄCZENIE ZESTAWU KOMPUTEROWEGO


Klawiaturę należy podłączyć w zależności od złącza. Będzie to port fioletowy PS/2 oznaczony numerem 1 lub wolne złącze USB oznaczone numerem 6


Mysz należy podłączyć w zależności od złącza. Będzie to port zielony port PS/2 oznaczony numerem 1 lub wolne złącze USB oznaczone numerem 6 


Monitor podłączamy do niebieskiego gniazda VGA oznaczonego numerem 2


Głośniki (dźwięk) z kablem mini-jack podłączamy do zielonego gniazda oznaczonego numerem 4


Mikrofon kablem mini-jack podłączamy do różowego gniazda oznaczonego numerem 5