"Uruchom system Windows normalnie..." - zawieszenie się komputera!

W przypadku nieprawidłowego wyłączanie komputera może wystąpić problem z rozruchem sprzętu.


W takim przypadku po pojawieniu się poniższego ekranu należy:

1). Wcisnąć na klawiaturze przycisk "↓" (strzałka w dół) i wybrać "Uruchom system Windows normalnie..." 

2). Zatwierdzić klawiszem "ENTER" - nastąpi normalne uruchomienie systemu.